Pravidla výuky

 • Výuka probíhá online po Skypu nebo na Google Meets, není-li dohodnuto jinak
 • Pokud není domluveno jinak, jedna lekce trvá 60 minut. Frekvence lekcí je 1x až 3x týdně.
 • Student se do hodin dostavuje včas. (Jde nám o udržení plynulosti v návaznosti na další výuku.)
 • Hrazení kurzovného:
  • Cena za výuku se řídí ceníkem.
  • Student hradí kurzovné bankovním převodem podle údajů na faktuře. Ta je mu vystavována podle typu kurzu, na který se zapsal.
 • Každý student má právo první hodiny na zkoušku zdarma.
 • Pokud se student nemůže na lekci ve smluvený den dostavit, bezplatně se z ní může omluvit nejpozději večer předem.
  • Pozdní zrušení hodiny se považuje za neomluvenou hodinu a je zpoplatněno plnou cenou dle ceníku.
  • Případy nenadálého onemocnění nebo jiné nepředvídatelné a mimořádné situace se řeší individuálně.
 • Děkujeme Vám za pochopení a dodržování našich pravidel a přejeme Vám mnoho úspěchů při studiu.